Trái mù u trên núi
Chảy xuống cửa Phan Rang
Anh đi về ngoài nớ
Trong lòng tôi chẳng an...


NGUYỄN NHƯỢC THỊ

 


Tháp Chàm xưa và nayNhà thờ Phan Rang xưa và nayBa Tháp xưa và nay
    
Giờ Phan Rang  
THAY LỜI GIỚI THIỆU 


Nếu trình duyệt (browser) của bạn không hỗ trợ RSS Reader, hãy nhấn vào nút RSS ở dướiÐiều chỉnh, chọn hoặc tắt nhạc nền
INTERNATIONAL OFFICE OF CHAMPA (IOC-CHAMPA).
TRUNG TÂM UNESCO NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN VĂN HÓA CHĂM

Trang này được xem rõ trên các trình duyệt Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, Aurora và Google Chrome

  © 2005 VIETNETLINKS  ALL RIGHTS RESERVED