Trái mù u trên núi
Chảy xuống cửa Phan Rang
Anh đi về ngoài nớ
Trong lòng tôi chẳng an...


NGUYỄN NHƯỢC THỊ

 

THAY LỜI GIỚI THIỆU

 
Giờ Phan Rang

web  trackerÐiều chỉnh hoặc tắt nhạc nền

Tháp Chàm xưa và nayNhà thờ Phan Rang xưa và nayBa Tháp xưa và nay

HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA U.S.


Trang này được xem rõ và đẹp nhất với Internet Explorer (IE5)

  © 2005 VIETNETLINKS  ALL RIGHTS RESERVED