Trái mù u trên núi
Chảy xuống cửa Phan Rang
Anh đi về ngoài nớ
Trong lòng tôi chẳng an...


NGUYỄN NHƯỢC THỊ

 

THAY LỜI GIỚI THIỆU

 
Giờ Phan Rang


Nếu trình duyệt (browser) của bạn không hỗ trợ RSS Reader, hãy nhấn vào nút RSS ở dưới Ðiều chỉnh, chọn hoặc tắt nhạc nền
HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA U.S.
TRUNG TÂM UNESCO NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN VĂN HÓA CHĂM


Trang này được xem rõ trên các trình duyệt Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, Aurora và Google Chrome

  © 2005 VIETNETLINKS  ALL RIGHTS RESERVED