Trái mù u trên núi
Chảy xuống cửa Phan Rang
Anh đi về ngoài nớ
Trong lòng tôi chẳng an...


NGUYỄN NHƯỢC THỊ


LỜI CHÚC XUÂN BÍNH THÂN 2016
THAY LỜI GIỚI THIỆU 

 
Giờ Phan Rang
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Ðiều chỉnh hoặc tắt nhạc nền
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
Tháp Chàm xưa và nayNhà thờ Phan Rang xưa và nayBa Tháp xưa và nay
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀


Nếu trình duyệt (browser) của bạn không hỗ trợ RSS Reader, hãy nhấn vào nút RSS ở dưới

INTERNATIONAL OFFICE OF CHAMPA (IOC-CHAMPA).
TRUNG TÂM UNESCO NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN VĂN HÓA CHĂM

Trang này được xem rõ và đẹp nhất với Internet Explorer (IE5)

  © 2005 VIETNETLINKS  ALL RIGHTS RESERVED